Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Desenquadrament

Efecte que es produeix quan la imatge del fotograma queda descentrada i, per tant, n'apareix només una part, normalment a causa de defectes en la perforació o en la marxa del projector. També es pot produir durant la filmació de forma voluntària per raons estètiques o involuntària per entortolligament de la pel•lícula.

Enllaç permanent: Desenquadrament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Desenllaç | Glossari Cinema | Desglossament >

Novetats