Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Desglossament

Relació detallada de tot el que necessita el rodatge de cadascun dels plans; en té cura l'ajudant de direcció (v.). En francès es parla de découpage.

Enllaç permanent: Desglossament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Desenquadrament | Glossari Cinema | Diafragma >

Novetats