Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Director de producció

Anomenat també cap de producció, és la persona que vetlla per l'administració de la realització d'un film. Ha d'ajustar les despeses al pressupost previst, però alhora ha de dotar de mitjans idonis i suficients l'equip de rodatge per tal d'obtenir-ne el resultat proposat.

Enllaç permanent: Director de producció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Director de la segona unitat | Glossari Cinema | Dissolvència >

Novetats