Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Escaleta

Primera fase en l'elaboració d'un argument cinematogràfic; es coneix normalment per sinopsi (v.)

Enllaç permanent: Escaleta - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Equip tècnic | Glossari Cinema | Escena >

Novetats