Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Escena

Seguit de plans que formen part d'una mateixa acció o també ambient dins d'un espai i d'un temps concrets (v. Seqüència).

Enllaç permanent: Escena - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Escaleta | Glossari Cinema | Escenari >

Novetats