Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Escenari

Conjunt d'elements que confegeixen el decorat (v.) i, també espai on té lloc l'acció cinematogràfica, o bé un plató o un estudi, o un exterior natural (v. Background).

Enllaç permanent: Escenari - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Escena | Glossari Cinema | Escenografia >

Novetats