Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Escenografia

Art de dissenyar, construir i muntar els decorats que són necessaris en el rodatge d'una escena.

Enllaç permanent: Escenografia - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Escenari | Glossari Cinema | Escombrada >

Novetats