Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Escombrada

Pas d'un pla a un altre mitjançant una imatge intermèdia gairebé difosa, que resulta d'un moviment rapidíssim i sec de la càmera, de tipus panoràmic (v. Panoràmica).

Enllaç permanent: Escombrada - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Escenografia | Glossari Cinema | Escor >

Novetats