Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Filtre de llums

Qualsevol filtre que es col•loca sobre les fonts lluminoses. Filtre de vidre. Filtre la matèria prima del qual és vidre. Si es tracta de filtres de color, aleshores hi ha els colorats a la massa, o sigui, amb vidre de color, i els constituïts per una placa colorada premsada entre dos vidres transparents.

Enllaç permanent: Filtre de llums - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Filtre de gelatina | Glossari Cinema | Finestra o Finestreta >

Novetats