Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Finestra o Finestreta

Dispositiu que es troba darrera l'objectiu i davant de la pel•lícula. Serveix per a limitar el raig lluminós a les dimensions del fotograma.

Enllaç permanent: Finestra o Finestreta - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Filtre de llums | Glossari Cinema | «Flash» >

Novetats