Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Flash»

Pla de duració brevíssima que mostra només un detall característic i que pretén de reforçar un efecte expressiu.

Enllaç permanent: «Flash» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Finestra o Finestreta | Glossari Cinema | «Flash-forward » >

Novetats