Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Narrador/a

Actor o actriu que a manera de locutor o locutora llegeix el text o el comentari que acompanya i completa les imatges (v. Comentarista).

Enllaç permanent: Narrador/a - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Muntatge | Glossari Cinema | Negatiu >

Novetats