Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Picat

Angulació obtinguda quan la càmera filma de dalt a baix, i que fa que l'objecte o la figura humana presa s'empetiteixin; llavors es parla també d'un pla picat (v. Vista d'ocell).

Enllaç permanent: Picat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Persistència retiniana | Glossari Cinema | Pista >

Novetats