Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pista

Zona situada a l'esquerra de la pel•lícula, entre les perforacions (v) i els fotogrames, damunt la qual s'hi grava la banda sonora (òptica o magnètica) (v. Banda).

Enllaç permanent: Pista - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Picat | Glossari Cinema | Pla >

Novetats