Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla

Conjunt d'imatges que constitueixen una mateixa presa; és, doncs, la unitat de presa (v). N'hi ha de diferents tipus segons l'angulació de la càmera filmadora (v. «Flash»).
Unitat fílmica que comprèn un conjunt de fotogrames corresponents a una sola filmació estàtica. La longitud de cada pla és expressada en metres i fotogrames, i la seva duració pot oscil•lar entre uns quants segons i un màxim d'11 segons. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Pla - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pista | Glossari Cinema | Pla americà >

Novetats