Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla americà

És el que mostra la figura humana des dels genolls en amunt.
Pla la imatge del qual recull aproximadament les tres quartes parts del cos humà, fins als genolls. Utilitzat ja amb anterioritat en films nord-americans, el seu ús es generalitzà a partir del 1909. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Pla americà - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla | Glossari Cinema | Pla de conjunt >

Novetats