Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla de conjunt

v. Pla general.

Enllaç permanent: Pla de conjunt - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla americà | Glossari Cinema | Pla de detall >

Novetats