Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla de detall

v. Primeríssim pla.

Enllaç permanent: Pla de detall - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla de conjunt | Glossari Cinema | Pla de rodatge >

Novetats