Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla de rodatge

Projecte diari del treball que s'ha de realitzar durant el rodatge del film, incloent-hi el personal que hi haurà d'intervenir, etcètera.

Enllaç permanent: Pla de rodatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla de detall | Glossari Cinema | Pla de treball >

Novetats