Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla de treball

Divisió del temps previst per al rodatge del film, especificant cada jornada.

Enllaç permanent: Pla de treball - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla de rodatge | Glossari Cinema | Pla emfàtic >

Novetats