Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Planta de decorat

Esquema annex al guió en el qual són assenyalades les característiques del futur decorat (v).

Enllaç permanent: Planta de decorat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Planificació | Glossari Cinema | Planta de rodatge >

Novetats