Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Planta de rodatge

Esquema gràfic que indica els diversos emplaçaments i angulacions de la càmera, els elements que intervindran durant la filmació.

Enllaç permanent: Planta de rodatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Planta de decorat | Glossari Cinema | Plantejament >

Novetats