Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Plantejament

Inici o arrencada de la historia que hom vol narrar; ha de ser molt clar per tal de fer interessar l'espectador.

Enllaç permanent: Plantejament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Planta de rodatge | Glossari Cinema | Plató >

Novetats