Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Plató

Zona de l'estudi cinematogràfic (v) dedicada al rodatge d'escenes prèviament ambientades d'acord amb el guió del film; s'anomena també «set» (v).

Enllaç permanent: Plató - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Plantejament | Glossari Cinema | «Play-back» >

Novetats