Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Primer pla

Mostra el rostre sencer o una part de la figura humana, o bé un objecte globalment; en angles s'anomena close-up.
Pla la imatge del qual recull un detall concret d'un personatge o d'un objecte, utilitzat per primera vegada el 1898 per G.A.Smith, però que no es generalitzà fins cinc anys després. Els primers plans, sobretot del rostre humà, tenen una importància molt peculiar, per exemple, en el conjunt de la producció d'I.Bergman. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Primer pla - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Press-book» | Glossari Cinema | Primeríssim pla >

Novetats