Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Primeríssim pla

Mostra una part del rostre de la figura humana, o n'apropa una zona, o bé només una porció d'un objecte. S'anomena també gran primer pla o pla de detall.

Enllaç permanent: Primeríssim pla - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Primer pla | Glossari Cinema | Procediment additiu >

Novetats