Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Script»

Persona encarregada de dur constantment el control del guió enllestit per al rodatge que s’està efectuant. Té cura dels plans rodats, de les preses que es donen per bones, dels «raccords (v), de la continuïtat entre escenes pel que fa a l'ambientació,vestuari, maquillatge, sons, moviments de tot tipus, etcètera. En aquesta tasca plural és ajudada per la/el foto-fixa (v). S'anomena també secretari/'a de rodatge.

Enllaç permanent: «Script» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Salt d'eix | Glossari Cinema | Secretari/a de rodatge >

Novetats