Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Subtítols

Inscripció que apareix a la part inferior de la pantalla en els films projectats en versió original, quan es tracta d'una llengua estrangera, i que tradueix el diàleg dels actors d'una manera abreujada. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Subtítols - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Subtítol | Glossari Cinema | Superproducció >

Novetats