Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Tall

Pas o unió d'un pla amb un altre, mitjançant l’enllaç o empalmament directe (sec) sense que hi hagi cap altre pla intermig.

Enllaç permanent: Tall - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Take» | Glossari Cinema | Talonatge >

Novetats