Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Vestuari

Conjunt de vestits que poden fer servir els intèrprets d'un film.

Enllaç permanent: Vestuari - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Versió | Glossari Cinema | Veu en off >

Novetats