Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Veu en off

Veu que es troba fora del camp de la imatge, però que la complementa i l'enriqueix; normalment s'hi afegeix durant la gravació sonora.

Enllaç permanent: Veu en off - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Vestuari | Glossari Cinema | Viratge >

Novetats