Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Arrebossar

Cobrir el parament vertical d'una paret amb una capa d'argamassa. Aquest revestiment de la paret serveix per a millorar-ne l'aspecte i fer-la llisa i més impermeable.

Enllaç permanent: Arrebossar - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Acabament | Glossari Construcció | Assentament >