Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Assentament

Moviment de descens que fan les terres i els fonaments, pilars o parets d'una construcció a mesura que van rebent el pes de les construccions que suporten. Els assentaments més importants són els de les terres on descansa la fonamentació, i són més petits els de l'obra pròpiament dita.

Enllaç permanent: Assentament - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Arrebossar | Glossari Construcció | Bisell >