Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Ornamentació

Acció i efecte d'ornamentar. Dins l'evolució de les creacions artístiques, l'ornamentació no ha estat únicament quelcom afegit a alguna cosa (ceràmica, element arquitectònic, teixit, etc) per tal d'embellir-la o adornar-la; l'ornamentació i la cosa no són conceptes diferents, sinó un distint grau d'una mateixa realitat; fins i tot en moltes èpoques la cosa existia només com a suport de l'element ornamental. L'ornamentació, deixant a part aquells elements que surten de les mateixes necessitats constructives, com cornises, motllures, basaments, i els d'arrel històrica o simbòlica (escuts, bestiaris), s'ha basat generalment en dos procediments estilístics: l'un, d'esperit abstracte, i allunyat dels productes de la natura; l'altre, propens a reproduir, mitjançant la generalització i la síntesi de tipus, els aspectes essencials de les formes naturals.

Enllaç permanent: Ornamentació - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Obres públiques | Glossari Construcció | Palafit >