Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Palafit

Cadascun dels pals de fusta, ferro o ciment armat que hom enfonsa a terra i damunt els quals és construït un habitatge o un edifici.

Enllaç permanent: Palafit - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Ornamentació | Glossari Construcció | Paviment >