Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Pedra fonamental

Pedra que és posada la primera en la construcció d'un edifici.

Enllaç permanent: Pedra fonamental - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Paviment | Glossari Construcció | Piló >