Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Piló

Element constructiu vertical, cilíndric o prismàtic, esvelt, de fusta, de formigó, de ferro, etc, introduït o preformat en el sòl, que transmet una càrrega a les terres inferiors o circumdants, o comprimeix i augmenta la capacitat de resistència de les terres subjacents.

Enllaç permanent: Piló - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Pedra fonamental | Glossari Construcció | Policromia >