Glossaris

Glossaris

Glossari Distribucions unidimensional / Terme

Població

La població és el conjunt d'elements dels quals volem estudiar alguna característica determinada.

Enllaç permanent: Població - Data: 2014-02-22 02:13:26


< Mostra | Glossari Distribucions unidimensional | Rang >