Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Cartograma

m Representació gràfica d'informació estadística mitjançant símbols en un mapa o bé acolorint les diferents zones en funció dels valors que pren la variable estadística que s’estudia. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Cartograma - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Caràcter estadístic | Glossari Estadística | Cens >

Novetats