Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Variable

f Característica, qualitativa o quantitativa, dels elements d’una població, que pot prendre una sèrie de valors; per exemple, el sexe és una variable qualitativa que pren els valors “home” i “dona” i l’edat és una variable quantitativa que pot prendre valors més grans o iguals a 0. (conceptes bàsics) Animació

Enllaç permanent: Variable - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Taxa | Glossari Estadística | Variable aleatòria >

Novetats