Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Cens

m Procediment de recollida d’informació, recopilació i publicació de dades demogràfiques, econòmiques i socials, referides a una determinada data i per a tots els elements considerats (individus o empreses) d’un territori determinat. Per exemple, el Cens de població. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Cens - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Cartograma | Glossari Estadística | Coeficient de correlaciò lineal >