Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Coeficient de correlació lineal de Pearson

El coeficient de correlació lineal de Pearson es defineix per mitjà de l'expressió següent: Coeficient de correlació lineal de Pearson [Distribució bidimensional]

Enllaç permanent: Coeficient de correlació lineal de Pearson - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Coeficient de correlaciò lineal | Glossari Estadística | Coeficient de variaciò >

Novetats