Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Combinaciò

f Cadascun dels subconjunts del mateix nombre d’elements d’un conjunt finit donat, i de manera que dos d’aquests subconjunts difereixen en un element. Per exemple, en el conjunt de valors 1, 2, 3 i 4, si els prenem de 2 en 2, tindrem les combinacions sense repetició següents: (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4) i (3, 4). (probabilitat)

Enllaç permanent: Combinaciò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Coeficient de variaciò | Glossari Estadística | Correlaciò >

Novetats