Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Correlaciò

f Valor que mesura la relació o el grau de dependència entre dues variables quantitatives. (estadística descriptiva)

Enllaç permanent: Correlaciò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Combinaciò | Glossari Estadística | Covariància >