Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Desviació mitjana

La desviació mitjana d'una distribució és la mitjana aritmètica de les desviacions preses en valor absolut. La representem per Dx [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Desviació mitjana - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Desviaciò estàndard | Glossari Estadística | Desviació tipus >