Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Desviació tipus

La desviació tipus, també dita desviació estàndard, és l'arrel quadrada positiva de la variància. Es representa per Sx [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Desviació tipus - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Desviació mitjana | Glossari Estadística | Diagrama de barres >

Novetats