Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Diagrama de dispersiò

m Conjunt de punts que representen els elements d’una mostra en un pla o en un espai definit mitjançant eixos cartesians que representen variables observades en els elements. (conceptes bàsics) Animació

Enllaç permanent: Diagrama de dispersiò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Diagrama de barres | Glossari Estadística | Diagrama de sectors >

Novetats