Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Domini

m Conjunt de valors que pot prendre una variable o funció. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Domini - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Distribuciò normal | Glossari Estadística | Enquesta >