Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Enquesta

f Procediment de recollida d’informació, normalment mitjançant un qüestionari, que té per objectiu obtenir dades sobre un determinat fenomen i que, generalment, s’adreça a una mostra de població com a objecte d’estudi. Per exemple, l’Enquesta industrial d’empreses. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Enquesta - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Domini | Glossari Estadística | Error mostral  >