Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Error no mostral

m Mesura de la precisió que no depèn del disseny mostral, sinó del desenvolupament de l’operació de camp entre d'altres factors. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Error no mostral - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Error mostral | Glossari Estadística | Esdeveniment >